E:Trailhead for northern area of Yatsu-gatake Chushin Kogen

E1- Tateshina, Kiri gamine & Utsukushi gahara area from JR Matsumoto , Chino & Kamisuwa stations

MENU